YÖNETİM

Günümüzün gereksinimlerini dikkate alarak kendini sürekli olarak yenileyen İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, insanın, dünyayı anlamlı kılan, kültürü oluşturan bir varlık olduğu gerçeğine dayalı olarak örgütlenmiştir. Temel bilim alanlarını içeren, 1997-1998 akademik yılından bu yana seçkin kadrosuyla bilgi dünyasına ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayan Fakültemiz, eğitimde, araştırmada ve topluma hizmette kuramla uygulamanın birlikteliğini her şeyin üstünde tutmaktadır.

Eğitim-öğretim etkinliklerini sadece kendi öğrencileriyle sınırlamayan, Üniversitemizin diğer fakültelerine ve lisansüstü çalışmaların sürdürüldüğü Enstitülerimize, Araştırma ve Uygulama Merkezlerimize “işbirliği etiği” anlayışıyla hizmet veren İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, halka yönelik eğitim çalışmalarıyla da her zaman dikkati çekmektedir. Farklı düzeylerdeki eğitim kurumlarıyla, uluslararası bilgi topluluklarıyla, kamu kurumlarıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve özel sektörle deneyimlerini paylaşan Fakültemiz, öğrencilerini bilgi ve iş dünyasıyla tanıştırma konusunda son derece duyarlı ve öngörülü davranmaktadır.

Bologna Süreci kapsamında üniversitelerin sivil toplum kuruluşu olarak kabul edilen Öğrenci Kulüplerine/Topluluklarına büyük önem veren Fakültemiz, tüm öğrencilerin, ulusal ve uluslararası düzeyde yapılan bilimsel ve sosyal etkinliklere katılımlarını teşvik etmektedir. Uluslararası işbirliklerini sürekli olarak geliştiren, Fakülte içi ve Fakültelerarası Çift Anadal ve Yandal programlarının yanı sıra, Erasmus ve Farabi değişim programlarıyla öğrencilerine  yeni ufuklar açan, bu yollarla öğrencilerinin eğitim alma hakkını en üst boyutta koruyan ve geliştiren; uygulamaya ve girişimciliğe verdiği önemle, iş arayan değil, aranan nitelikli kişiler yetiştiren Fakültemiz, mezunlarıyla övünmekte, onlarla her zaman güçlü bir iletişim içinde bulunmaktadır.

Dekan V.
Prof.Dr. Gürkan DOĞAN
Dekan Yardımcısı 
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL
Fakülte Sekreteri 
Özlem TURAN
Bölüm Başkanları
Felsefe 
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL
Psikoloji  V.
Prof. Dr.Gürkan DOĞAN
Psikoloji (İngilizce) Yrd. Doç. Dr. Asiye YILDIRIM
Sosyal Hizmet 
Doç. Dr. Güncel ÖNKAL
Sosyoloji 
Prof. Dr. Nurgün OKTİK
Sosyoloji (İngilizce) 
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

 

Fakülte Yönetim Kurulu

 • Prof. Dr. Gürkan DOĞAN(Başkan/Dekan V.)
 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Seçilmiş Üye)
 • Yrd. Doç. Dr. Asiye YILDIRIM (Seçilmiş Üye)

 


Fakülte Kurulu

 • Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Başkan / Dekan V.)
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Üye / Felsefe Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Üye / Psikoloji -Türkçe Bölümü Başkan V.)
 • Yrd. Doç. Dr. Asiye YILDIRIM (Üye /Psikoloji- İngilizce Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL (Üye/ Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Üye / Sosyoloji -Türkçe- Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Üye / Sosyoloji -İngilizce- Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Sabahattin GÜLLÜLÜ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Sevgi İYİ (Seçilmiş Üye)
 • Prof. Dr. Zekiye KUTLUSOY (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Muttalip ÖZCAN (Seçilmiş Üye)
 • Doç. Dr. Hasret NUHOĞLU (Seçilmiş Üye)
 • Yrd. Doç. Dr. Narin BAĞDATLI VURAL (Seçilmiş Üye)

Eğitim Komisyonu*

 • Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (Sosyoloji-İngilizce Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL (Sosyal Hizmet Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Gürkan DOĞAN (Psikoloji-Türkçe Bölümü Başkan V.)
 • Yrd. Doç. Dr. Asiye YILDIRIM (Psikoloji- İngilizce Bölümü Başkanı)
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK (Sosyoloji-Türkçe Bölümü Başkanı)
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Felsefe Bölümü Başkanı)

(*) Eğitim Komisyonu Fakültemiz Bölüm Başkanlarından oluşur. Komisyona Dekan/Dekan Yardımcısı başkanlık eder.


Proje Değerlendirme ve AR-GE Teşvik Komisyonu:

 • Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN
 • Prof. Dr. Belma T. AKŞİT
 • Prof. Dr. Nermin ÇELEN
 • Prof. Dr. Nurgün OKTİK
 • Doç. Dr. Ahu TUNÇEL 
 • Yrd. Doç. Dr. Asiye YILDIRIM

Fakülte Düzeyinde Ulusal/Uluslararası Değişim Programları Koordinatörü:

 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

 Değişim Programları (Erasmus/Farabi/Mevlana) Bölüm Koordinatörleri:

 • Felsefe Bölümü               : Öğr. Gör. Dilek ARLI ÇİL
 • Psikoloji Bölümü             : Yrd. Doç. Dr. Figen KARADAYI
 • Sosyal Hizmet Bölümü   : Doç. Dr. Güncel ÖNKAL
 • Sosyoloji Bölümü            : Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZOK

Eğitimde Kalite Çalışmaları (Bologna) Fakülte Koordinatörü:

 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

Eğitim Koordinatörleri*

 • Felsefe Bölümü                                    : Öğr. Gör. Dilek ARLI ÇİL
 • Psikoloji Bölümü (TR)/ (EN)               : Yrd. Doç. Dr. Asiye YILDIRIM
 • Sosyal Hizmet Bölümü                        : Araş. Gör. Nesrin DUMAN
 • Sosyoloji (EN) Bölümü                        : Arş. Gör. Ceren ALKAN
 • Sosyoloji  Bölümü                                : Arş. Gör. Berfin VARIŞLI

*Bölüm Başkanları Eğitim Koordinatörlüğü görevini adı geçen öğretim elemanları ile birlikte yürütürler.


Fakülte Etkinlik Komisyonu Temsilcileri:

 • Yrd. Doç. Dr. Narin BAĞDATLI VURAL
 • Fakülte Sekreteri Özlem TURAN

Fakülte WEB Koordinatörü (Türkçe-İngilizce)

 • Doç. Dr. Güncel ÖNKAL            

 


Eğitimde Kalite Çalışmaları:

 

Lisans

Lisansüstü

Felsefe Bölümü

Öğr. Gör. Dilek ARLI ÇİL

Öğr. Gör. Dilek ARLI ÇİL (YL)
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL (Doktora)

Psikoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Asiye YILDIRIM

Öğr. Gör. Gülçin KARADENİZ (YL)
Arş. Gör. Esra ELMAS (Gelişim Psikolojisi)   (Doktora)

Sosyal Hizmet Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇAV

 -

Sosyoloji Bölümü

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZOK

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT (YL ve Doktora)

 


İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyelerinin Üniversitedeki Komisyonlara Katılımı

 

Araştırma ve Proje Çalışma Grubu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZOK

Eğitim

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)
Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Etik

Prof. Dr. Nurgün OKTİK

Kalite Yönetimi ve Güvencesi Çalışma Grubu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

Mevzuat

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Kurumsal Değerlendirme

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Mehmet BOZOK

Proje Değerlendirme ve Ar-Ge Teşvik

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)
Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Stratejik Plan ve Öz-değerlendirme Çalışma Grubu

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Tanıtım ve Kültürel Etkinlikler

Prof. Dr. Betül ÇOTUKSÖKEN (Başkan)

Üniversite-Sanayi İşbirliği

 

Yayın

Prof. Dr. Belma AKŞİT (Başkan)

Prof. Dr. Bahattin AKŞİT

Doç. Dr. Ahu TUNÇEL

 

Birim Arşiv Sorumlusu (BAS) ve Arşiv Ayrıştırma ve İmha Komisyonu (AAİK) üyeleri

Fakülte Temsilcisi:Özlem TURAN

Üyeler:Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

Yrd. Doç. Dr. Berfin VARIŞLI

Araş. Gör. Özgür DEMİRCİ