Bölüm Hakkında

T.C. Maltepe Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde alanlarında son derece yetkin, yıllarca uluslararası programlarda yer almış, uygulamalı araştırmalar yapmış öğretim üyeleri bulunmaktadır. Bu bölümde uygulama dersleri ilk yıldan itibaren programda yer almaktadır. Böylece sosyal hizmetin uygulama alanlarının ve farklı uygulama modellerinin ilk yıldan itibaren tanıtılması amaçlanır.“Kuram”, “araştırma” ve “uygulama”yı bir bütünlük içinde değerlendirecek olan Sosyal Hizmet Bölümü, çağdaş bir eğitim programıyla kimi durumlarda da uygulamadan kurama giden bir yol izlemeyi amaçlamaktadır. Böylece sosyal hizmetin temel kuramları, kavramları ve çözümleme araçlarının, uygulamayla birlikte öğrenilmesi yeğlenmektedir. 

Türkiye’de hızla gelişmekte olan sosyal hizmet alanında gerek teorik gerek pratik çalışmalar yapan uzmanlara ihtiyaç duyulmaktadır. Bu lisans programı, gelecekte teorik veya pratik çalışmayı hedefleyen iki kesimin de ihtiyaçlarını karşılamak üzere şekillendirilmiştir.

Sosyal Hizmet bölümü lisans programı eğitim-öğretim dili Türkçedir.

Akademik Kadromuz

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL (Bölüm Başkanı)

Yrd. Doç. Dr. Narin BAĞDATLI VURAL

Yrd. Doç. Dr. Erkan ÇAV

Yrd. Doç. Dr. Hale Meriç KARABEKİR

Yrd. Doç. Dr. Neşe ŞAHİN TAŞGIN

Arş. Gör. N. Nesrin DUMAN

2017-18 Akademik Yılı DSU Görevlendirmeyle Ders Verenler: Uzm. Oben SÜDÜTEMİZ, Uzm. Esra KAYA ERDOĞAN