Sosyal Hizmet Bölümü

Görüşümüz (Vizyonumuz)

Sosyal hizmet eğitiminin geliştirilmesine ve ülke genelinde yaygınlaştırılmasına özen gösteren ve ülkemizde Avrupa standartlarında bir sosyal hizmet alanının oluşturulması için politikalar üretilmesine zemin hazırlayacak kuramsal-evrensel donanıma sahip, alanında yetkin uzmanları yetiştiren bir bilim kurumu olmaktır.

Görevimiz (Misyonumuz)

Sosyal Hizmet Bölümü, davranış bilimleri, sosyal hizmet yöntem ve teknikleri ile alan uygulamalarını mesleki sorumlulukları çerçevesinde bütünleştirme yeteneğine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde başarılı çalışmalar yapabilecek, sosyal hizmet için gerekli bilgileri bütünleştirip özümseyerek hizmet sunabilecek, alanlarında özel kurum ve kuruluşlar da oluşturabilecek profesyoneller yetiştirmeye yönelik bir eğitim-öğretim programı uygular. Bu eğitimi alan bireyler, kırsal ve kentsel alanda, kamu,  özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, etkili iletişim ve liderlik niteliklerini taşıyan sosyal hizmet uzmanı olarak çalışırlar.

Hedeflerimiz

  • Profesyonel sosyal hizmet için gerekli bilgi, değer ve becerileri bütünleştirip özümseyen,
  • Kırsal ve kentsel ortamlarda, kamu sektörü ile özel sektör ve sivil toplum örgütlerinde sosyal hizmet işlevini yerine getirebilen,
  • Düzenleyici, planlayıcı, uygulayıcı, eğitici ve araştırmacı niteliğine sahip olan,
  • İnsan ve toplum çıkarlarına öncelik veren,
  • Ülke ihtiyaçlarını da göz ardı etmeden dünyadaki gelişmeleri izleyen,
  • Sosyal hizmet konularında bilimsel çalışmalar yapan ve bu alandaki bilgi üretiminin sağlanmasında etkin role sahip olan,
  • Sosyal hizmet alanlarında uygulayıcı olarak çalışan başta sosyal hizmet uzmanları olmak üzere ilgili elemanların mesleki gelişimlerine katkıda bulunan yetkin sosyal hizmet uzmanları yetiştirmektir.

 

Doç. Dr. Güncel ÖNKAL

Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı